Kontrole zewnętrzne

Protokół kontroli nr 14HK2024


Protokół ustaleń z czynności kontrolno -rozpoznawczych


Protokół z kontroli nr 38HP2023


Sprawozdanie z kontroli legalności przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach


Protokół kontroli sanitarnej


Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych


Protokół z kontroli Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach


Protokół z kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach w dniach 02,03,06.06.2022 r.


Protokół kontroli nr 82/HK/2022


Protokół kontroli nr 83/HK/2022


Sprawozdanie z kontroli legalności przyjęcia i przebywania z zaburzeniami psychicznymi


Protokół z kontroli Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach


Protokół kontroli problemowej w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.


Sprawozdanie z kontroli legalności przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach, przestrzegania ich praw i warunków, w jakich przebywają przeprowadzonej w dniu 10 stycznia 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2018 1878 t.j.)


Protokół z kontroli Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kozarzach, przeprowadzonej w dniach 26 listopada i 18 grudnia 2019r.


Sprawozdanie z kontroli legalności przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach, przestrzegania ich praw i warunków, w jakich przebywają przeprowadzonej w dniu 31 października 2 0 1 8 r. na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 199 4 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2 0 1 8 .1 8 7 8 t.j.)


Protokół z kontroli doraźnej Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach 63, 18-230 Ciechanowiec, przeprowadzonej w dniu 16 stycznia 2018 r.


Protokół z kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach 63, 18-230 Ciechanowiec, przeprowadzonej w dniach 3, 4, 5 października 2017 r.


Sprawozdanie z kontroli przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach, przestrzegania ich praw i warunków, w jakich przebywają przeprowadzonej w dniu 03 stycznia 2017 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2012 r. w sprawie sprawowania kontroli przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej oraz sposobu jej dokumentowania ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1147 )


Protokół z kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach, przeprowadzonej w dniach 01- 03 lipca 2014 r. przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.


Sprawozdanie z kontroli legalności przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach 2021.03.18