Samorząd mieszkańców

W Domu działa Rada Mieszkańców, z której wybierany jest Samorząd Mieszkańców. W skład Samorządu wchodzi przewodniczący, 2 wiceprzewodniczących, sekretarz i skarbnik.

Samorząd Mieszkańców spotyka się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Podczas spotkań poruszane i omawiane są sprawy: dotyczące organizacji i funkcjonowania Domu, wycieczek, wyjazdów integracyjnych, imprez okolicznościowych, dyskotek, ognisk, organizacji świąt, organizacji Przeglądu Zespołów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych oraz prac porządkowych na terenie Domu. Na spotkaniach omawiane są wszystkie sprawy problemowe, dotyczące jak najlepszej organizacji usług w celu nieustannego podnoszenia ich standardu. Samorząd Mieszkańców czuwa nad przestrzeganiem praw i obowiązków mieszkańców Domu.