Prezentacja multimedialna Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach:

Aktualności

Dostawa samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach

Ogłoszenie o zamówieniu SWZ tryb podstawowy samochód Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Formularz oferty Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy Załącznik nr 4 Wzór umowy Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia Informacja z otwarcia ofert Informacja o unieważnieniu postępowania

Zajazd Wysokomazowiecki

W Naszym Domu dbamy o aktywne życie kulturowe Mieszkańców. Często urządzane są różnego rodzaju wyjazdy w celu aktywizowania społecznego Pensjonariuszy. Dnia 17.07.2022 r. zorganizowane zostało wyjście do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu w związku z odbywającym się tam „Zajazdem Wysokomazowieckim”. Wydarzenie to jest świetna lekcja historii dla osób w każdym wieku przybliżającą uczestnikom losy naszego regionu […]

Dostawa samochodu do Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach

ogłoszenie o zamówieniu SWZ tryb podstawowy samochód Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Formularz oferty Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy Załącznik nr 4 Wzór umowy Odpowiedź na pytanie z dnia 28.07.2022 r. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Mieszkańcy na jagodach

O nas

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach jest jednostką organizacyjną Powiatu Wysokomazowieckiego. Posiada 120 miejsc dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Dom świadczy mieszkańcom zakres usług zgodny ze standardami określonymi w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej. Zapewnia podopiecznym potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające na wysokim poziomie. Mieszkańcy mieszkają w ładnie urządzonych jedno, dwu, trzy i czteroosobowych pokojach. Wszystkie pokoje mieszkalne, stołówka, świetlice, sale terapeutyczne i rehabilitacyjne, kaplica oraz pomieszczenia sanitarne zostały wyremontowane i odnowione.

Całodobowa opieka

Pomoc medyczna i terapeutyczna

Nowoczesny sprzęt i pomieszczenia

W otoczeniu przyrody

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej

Kozarze 63

18- 230 Ciechanowiec

tel. (086) 277 – 90 – 04

fax. (086) 277 – 90 – 05

Godziny pracy administracji: 7.00 – 15.00

Numer konta:

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem

63 8774 0000 0017 4987 2000 0020

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach
Cel projektu: Wzrost efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej
Beneficjent: Powiat Wysokomazowiecki ul. Ludowa 15 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, Dom  Pomocy Społecznej w Kozarzach