Rehabilitacja

Rehabilitacja jest procesem medyczno-społecznym, który dąży do zapewnienia osobom niepełnosprawnym godziwego życia w poczuciu pożyteczności społecznej i bezpieczeństwa społecznego oraz zadowolenia. Stanowi nieodłączny element postępowania leczniczego w większości schorzeń, niezależnie od wieku pacjenta. Celem jej jest przywracanie lub kompensacja utraconych funkcji w następstwie choroby, urazów lub kalectwa.

Mieszkańcy naszego Domu mają możliwość utrzymania i poprawienia sprawności fizycznej jak również usprawnienia po przebytych chorobach.

Wykwalifikowany personel zapewnia podopiecznym rehabilitację według ich potrzeb, do każdego przypadku podchodzimy w sposób indywidualny- w zależności od wieku, schorzenia i wydolności ogólnej.

Mieszkańcy mają szansę na korzystanie z działań kinezyterapii, obejmującej lecznicze oddziaływania ruchu i środków pomocniczych. Z kinezyterapii prowadzone są następujące rodzaje ćwiczeń:

 • ćw. bierne
 • ćw. redresyjne
 • ćw. czynne wolne
 • ćw. czynne w odciążeniu
 • ćw. czynne oporowe
 • ćw. samowspomagające
 • ćw. izometryczne
 • ćw. ogólnokondycyjne
 • nauka chodzenia w barierkach
 • nauka chodzenia o kulach

Ćwiczenia rehabilitacyjne prowadzone są indywidualnie i grupowo. Inne formy aktywności ruchowej proponowane mieszkańcom to: spacery krótko i długodystansowe, gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia ruchowe przy muzyce.

Ćwiczenia przeprowadzane są w zależności od ich rodzaju w trzech salach:

 • gimnastycznej
 • rehabilitacyjnej
 • chorych

Sala gimnastyczna wyposażona jest w drabinki gimnastyczne, ławeczkę gimnastyczną, klocki rehabilitacyjne, piłki lekarskie, siatkowe, ręczne, skakanki, ringa, woreczki z piaskiem, szarfy, stół do tenisa.

Na sali rehabilitacyjnej znajduję się: Thera- rital, UGUL z wysposażeniem, fotel do ćwiczeń stawu kolanowego, tablice manipulacyjne, hantle, rotor do rąk, suszka, stepper, orbitrek, rower magnetyczny, aparat do masażu stóp.

Oprócz typowej kinezyterapii mieszkańcy mogą korzystać ze sprzętu do fizykoterapii, a mianowicie:

 • laseru biostymulacyjnego (laseroterapia)
 • magnetronicu (magnetoterapia)
 • interdynamicu (elektoterapia)
 • lampy Solux (światło lecznictwo)

Wszystkie rodzaje ćwiczeń, sprzęt oraz inne formy aktywności, z których mają możliwość korzystać Mieszkańcy Domu mają na celu utrzymywanie, podnoszenie sprawności fizycznej i aktywizowanie mieszkańców.