Historia Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach

Pierwotnie Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach był instytucją opiekuńczą dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i nosił nazwę Państwowy Dom Rencisty i Emeryta. Został otwarty w 1979 roku i mieścił się w istniejącym do dziś budynku. Owy budynek posiadał bardzo słabe warunki lokalowe, co spowodowane było małym metrażem. Zamieszkiwało w nim jedynie 18 osób.

W 1991 roku rozpoczęto budowę nowego obiektu. Nowy budynek został oddany do użytku we wrześniu 1994 roku. W oparciu o ten obiekt powołana została do życia, na podstawie Zarządzenia Nr 33/94 z dnia 9 września 1994 roku przez Wojewodę Łomżyńskiego, placówka o nazwie Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, o zasięgu ponad lokalnym.

Od stycznia 2011 roku Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach jest Pan Marek Karolewski. Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach nie przerwanie trwają prace porządkowe oraz remontowe, które mają na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Obecnie Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach jest przeznaczony dla 120 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Placówka zapewnia mieszkańcom potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964).