Terapia

W Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach przeprowadzone są działania terapeutyczne, które mają na celu podnoszenie sprawności i aktywności mieszkańców. Podstawowym celem terapii zajęciowej prowadzonej w naszym Domu jest zwiększanie zakresu samodzielności i zaradności życiowej, wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowej, kształtowanie charakteru, rozwijanie osobowości, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań naszych Mieszkańców. Twórczy udział w zajęciach buduje poczucie wartości własnej i sensu życia, eliminując monotonię dnia codziennego, nudę i pustkę. Staramy się zorganizować czas wolny proponując szeroki wachlarz zajęć.
Program terapii obejmuje zajęcia:

Ergoterapia

Inaczej terapia pracą, pozwala na osiągnięcie jak największej samodzielności życiowej. Ergoterapia jest najstarszą metodą oddziaływania na stan psychiczny człowieka. W ramach ergoterapii przeprowadza się:

Zajęcia rękodzieła:

 • szydełkowanie
 • robienie na drutach
 • hafciarstwo
 • tkanie na ramach
 • tworzenie wyrobów ze skóry
 • aplikacje

Zajęcia kulinarne:

 • przygotowanie różnorodnych potraw
 • komponowanie jadłospisu
 • nauka posługiwania się sprzętem kuchennym
 • mycie naczyń
 • nakrywanie do stołu

Prace porządkowe:

 • grabienie liści
 • pielenie rabatek kwiatowych
 • podlewanie kwiatów
 • zamiatanie chodników
 • porządkowanie pracowni terapeutycznej

Pracownia wizażu:

 • trening dbałości o wygląd zewnętrzny
 • nauka makijażu
 • nauka malowania paznokci
 • nauka czesania i układania włosów
 • kształtowanie nawyku używania kremów
 • pogadanki na temat higieny osobistej
 • dobieranie stosownej odzieży do okoliczności, pory dnia i roku

Arterapia

Jest to terapia sztuką. Odnosi się do wykorzystywania sztuki w celach diagnostycznych i terapeutycznych. Dotyczy zarówno tworzenia i korzystania z istniejących działań twórczych. W ramach arteterapii prowadzone są:

Zajęcia plastyczne:

 • rysunek
 • malarstwo
 • collage
 • wydzieranka
 • wycinanka
 • zdobnictwo
 • papiero-plastyka

Mieszkańcy uczestniczący w zajęciach tworzą różnorodne dzieła, które biorą udział w konkursach lub zdobią ściany korytarzy i pokoi mieszkalnych.

Muzykoterapia

Jest to forma terapii, w której podstawowym środkiem oddziaływania jest muzyka. Zajęcia z zakresu muzykoterapii są źródłem radości i zadowolenia. Pozwalają oderwać się od trosk życia codziennego.

Podczas zajęć, mieszkańcy:

 • słuchają muzyki
 • śpiewają
 • wyklaskują różnorodne rytmy
 • korzystają z prostych instrumentów muzycznych
 • przygotowują wstępy okolicznościowe
 • uczestniczą w dyskotekach i potańcówkach

Biblioterapia z elementami dydaktyki

Jest to zamierzone działanie korzystania z książek, materiałów drukowanych (obrazów, filmów) i gier dydaktycznych.

W ramach zajęć stosuje się różnorodne techniki:

 • głośne czytanie fragmentów lub całości książki
 • czytanie prasy
 • rozmowa na temat przeczytanego tekstu
 • poradnictwo (dobór odpowiedniej literatury)
 • słuchanie tekstów biblioterapeutycznych
 • oglądanie: filmów, bajek lub dowolnych programów telewizyjnych
 • oglądanie filmów na video
 • układanie klocków, puzzli
 • korzystanie z gier dydaktycznych

Podczas zajęć wykorzystujemy książki o ciekawej akcji, pięknej formie i optymistycznym zakończeniu. Głównie są to bajki, książki podróżnicze, biografie i książki religijne. Mieszkańcy korzystają z gier dydaktycznych tj. „Bingo”, „Pamięć”, „Dodawanie”, „Link”. Poprzez tego typu zajęcia zbliżamy mieszkańców do rzeczywistego świata, wzbogacamy wyobraźnię i wiedzę o świecie.

Zajęcia terapeutyczne w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach są dobrowolne, uwzględniające możliwości i zainteresowania mieszkańców.