Wolontariat

„Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością,

obudziłam się i spostrzegłam, że życie jest służbą na rzecz innych.

Służyłam i zobaczyłam, że służba jest przyjemnością.”

Matka Teresa z Kalkuty

Są ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Można ich spotkać między innymi w domach dziecka, hospicjach, domach pomocy społecznej, muzeach i schroniskach dla zwierząt. Pracują w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych, placówkach kultury, sportu i wielu innych. To wolontariusze.

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach również współpracuje w ramach Wolontariatu z osobami, które bezinteresownie angażują się w pomoc mieszkańcom Domu. Wolontariusze, którzy pracują na rzecz naszych podopiecznych, robią to z zapałem, przyjemnością i zainteresowaniem. Prace społeczne w naszym Domu w ramach Wolontariatu wykonuje obecnie 15 osób. Ich działalność podejmowana jest w celu pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz wspierania w trudnych chwilach i uczestniczenia w tych radosnych.

Wolontariusze uczestniczą w życiu mieszkańców biorąc udział w różnego rodzaju imprezach organizowanych przez nasz Dom. Wspierają naszych podopiecznych uczestnicząc w Przeglądzie Zespołów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych organizowanym corocznie przez nasz Dom. Włączają się do wspólnej zabawy i swoją obecnością podtrzymują na duchu podopiecznych naszego Domu. Uczestniczą w ogniskach, dyskotekach i grillach organizowanych na terenie Domu. W naszej placówce przygotowywane i uroczyście obchodzone są wszystkie ważne święta roczne i okolicznościowe, w których również uczestniczą wolontariusze.

Każda wizyta Wolontariuszy przynosi Mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej radość i zadowolenie. Mieszkańcy bardzo lubią przebywać w towarzystwie Wolontariuszy i zawsze z niecierpliwością czekają na kolejne spotkanie.