Dostawa samochodu do Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach

Data składania ofert 14.10.2022 r godz. 11.00

Ogłaszenie o zamówieniu

SWZ tryb podstawowy samochód

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach

Termin składania ofert 12.09.2022 r. godz. 11.00

Termin otwarcia ofert 12.09.2022 r. godz. 11.15

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ tryb podstawowy art spożywcze

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy

załącznik nr 4 Umowa wzór

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofert

Dostawa samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ tryb podstawowy samochód

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dostawa samochodu do Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach

ogłoszenie o zamówieniu

SWZ tryb podstawowy samochód

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Odpowiedź na pytanie z dnia 28.07.2022 r.

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach

Termin składania ofert 14.06.2022 r. godz 11.00

Termin otwarcia ofert 14.06.2022 r. godz 12.00

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ tryb podstawowy art spożywcze

Załącznik nr 1 Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy

załącznik nr 4 Umowa wzór

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

 

Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ tryb podstawowy art spozywcze

Załącznik nr 1 Formularz cenowy- opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 Umowa wzór

Pobierz wszystkie załączniki w .zip:

ogloszenie-o-zamowieniu

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ tryb podstawowy art spożywcze

Załącznik nr 1 Formularz cenowy- opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia art. 125 ust. 1 PZP

Załącznik nr 4 Umowa wzór

Adres skryki ePUAP

Pobierz wszystkie załączniki w pliku .zip

 

Wyjaśnienia do SWZ z dnia 08.06.2021 r

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia – 11.06.2021r.

Informacja z otwarcia ofert – 11.06.2021r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 15.06.2021r.