Dostawa samochodu do Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach

Ogłoszenie o zamówieniu 19.10.2023

SWZ tryb podstawowy samochód

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania z dnia 25.10.2023

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja_z_otwarcia_ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dostawa samochodu do Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach

Data składania ofert 14.10.2022 r godz. 11.00

Ogłaszenie o zamówieniu

SWZ tryb podstawowy samochód

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach

Termin składania ofert 12.09.2022 r. godz. 11.00

Termin otwarcia ofert 12.09.2022 r. godz. 11.15

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ tryb podstawowy art spożywcze

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy

załącznik nr 4 Umowa wzór

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofert