Dostawa produktów spożywczych do DPS Kozarze

Ogłoszenie nr 541985

Termin składania ofert 12.06.2020 roku godzina 11:00


SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz cenowy

Załacznik nr 2 Formularz oferty

Załacznik nr 3 oświadczenia Wykonawcy

Załacznik nr 4 Projekt umowy

Załacznik nr 5 Uszczegółowiony zakres zamówienia

Załacznik nr 6 Grupa kapitałowa

Załacznik nr 7 Klauzula informacyjna dla kontrahenta

Informacja z otwarcia ofert 12.06.2020