Wizyta Świętego Mikołaja

W tym magicznym dniu odwiedził nas Święty Mikołaj z pełnym workiem prezentów. Przy choince i dźwiękach kolęd wręczył każdemu z Mieszkańców słodki upominek. Wizyta Świętego Mikołaja przeniosła Naszych Podopiecznych do innego bajkowego świata. Radości i zadowolenia z wizyty gościa nie było końca.

Warsztaty Świąteczne -,,Kartka i Fotografia dla Najbliższych’’

Zadanie publiczne „ Kartka i Fotografia dla Najbliższych ” jest współfinansowana ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań z zakresu rehabilitacji rozwojowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2020 rok.

 

16.12.2020 roku w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach odbyły się Warsztaty Świąteczne -,,Kartka i Fotografia dla Najbliższych’’. Spotkanie przeprowadzone zostało przez Stowarzyszenie ,,Dar Serca’’ w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie zrealizowane zostało dzięki dotacji w wysokości 8750,00 zł. Celem przedsięwzięcia było wsparcie aktywności osób niepełnosprawnych w procesie rehabilitacji społecznej. Podczas warsztatów wykonywane były kartki świąteczne dla najbliższych z zastosowaniem metody scrapbookingu i embosingu. Uczestnicy w trakcie projektu zdobywali nowe umiejętności manualne rozwijając kompetencje twórcze, kreatywność i zaradność życiową. Podczas tworzenia wykorzystywali kolorowy brystol, filc, cekiny, wstążki , brokat , doskonaląc obsługę maszyny Big Shot, dziurkaczy ozdobnych i karbownicy. Po zajęciach praktycznych odbyła się ,, Świąteczna Sesja Fotograficzna’’ z możliwością skorzystania z ,, Kącika Urody’’. Uczestnicy warsztatów przygotowywali prezenty dla najbliższych w formie zdjęcia zatrzymując w obiektywie niezapomniane i wyjątkowe chwile. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne impreza częściowo została przeprowadzona zdalnie z wykorzystaniem współczesnych komunikatorów internetowych. Uczestnicy warsztatów składali świąteczne życzenia najbliższym osobom za pomocą Skyp’a i Messengera zaspokajając potrzebę kontaktu i wspólnoty. Zajęcia wzbogacone były opowiadaniami dotyczącymi genezy i historii pierwszej kartki oraz wspólnym kolędowaniem z Kołem Zainteresowania Artystycznego ,,Kreatywni’’. Warsztaty Świąteczne zakończone zostały słodkim poczęstunkiem, pokazem zdjęć oraz wręczeniem upominków przez Prezesa Stowarzyszenia ,, Dar Serca’’mgr Marka Karolewskiego. W kolejnych latach pragniemy kontynuować cykl Warsztatów Świątecznych w gronie Rodzin i Przyjaciół.

 

Ogłoszenie

Kozarze 17.11.2020 r.

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach zleci remont pokoju mieszkalnego
na poddaszu użytkowym

Zakres prac:
Szpachlowanie ścian i sufitu 118,0 m²,
Malowanie ścian i sufitu farbą podkładową i dekoracyjną,
Demontaż armatury w łazience wanna, sedes, umywalka,
Skucie glazury i terrakoty w łazience w ilości około 25 m²,
Wyrównanie ścian w łazience po skuciu płytek tynkiem cementowo wapiennym.

Oferty można składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach
Kontakt: 501 462 416 lub 86 277 90 04

XVI Regionalny Konkurs Plastyczno-Ekologiczny

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach wziął udział w XVI Regionalnym Konkursie Plastyczno-Ekologicznym 2020 pt. „Chroniąc rośliny, chronisz życie”. Organizatorem tego przedsięwzięcia było Nadleśnictwo w Rudce i Gminny Ośrodek  Kultury w Czyżewie. Celem konkursu zaś zwrócenie uwagi na ochronę roślin i środowiska, pogłębienie wiedzy przyrodniczej, rozwijanie zdolności manualnych oraz nawiązywanie współpracy kulturalnej pomiędzy placówkami. Prace konkursowe wykonywane były z surowców przeznaczonych do recyklingu w połączeniu z tradycyjnymi materiałami plastycznymi.

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach reprezentowała Pani Joanna Milczarek zajmując II miejsce w kategorii osób dorosłych. Nagrodzony obraz powstał na zajęciach terapeutycznych z zakresu rękodzieła. Charakteryzował się dużą starannością i precyzją wykonania. Pani Joanna wykorzystała zdobyte wcześniej umiejętności twórcze, wykazując się dużą wrażliwością, kreatywnością i smakiem artystycznym.

Dziękujemy Organizatorom za możliwość uczestnictwa w XVI Konkursie Plastyczno-Ekologicznym i czekamy na kolejne wyzwania.

Podziękowanie

Szanowny Panie Dyrektorze DPS,                                            29 X 2020

 

Szanowni Lekarze, Szanowne Panie pielęgniarki, oraz wszyscy pracownicy wspomagający działalność tej pięknej placówki, wraz z całym otoczeniem osób niepełnosprawnych.

W związku ze śmiercią mojej siostry Anny Filińskiej, która przez wiele, wiele lat korzystała w ramach opieki społecznej z Państwa pomocy medycznej i usługowej, której ten ośrodek był nie tylko przetrwaniem, ale był drugim domem w którym miała zapewnione bardzo dobre warunki reszty swego życia, w którym miała swój świat, przyjaciół, ulubione twarze, zaufanie i ogromną pomoc na wszystkich odcinkach jej życia.

Dzisiaj w ramach wdzięczności za ten niezwykły trud, za serce okazane od wszystkich pracowników, za pomoc w jej ostatnich chwilach życia, za umożliwianie kontaktów, dbałość ludzką i medyczną pragnę osobiście, oraz w imieniu mojej całej rodziny, bardzo gorąco podziękować wspaniałym ludziom, którzy w różny sposób przyczynili się do stałej kontroli nad jej zdrowiem i samopoczuciem.

Wiem, że jest to bardzo ciężka praca, wymagająca poświęcenia, stałego zrównoważenia, wytrwałości ,dlatego tez mam wielki ukłon, dla wszystkich zaangażowanych tam osób przez całe lata jej pobytu.

Jeszcze raz  serdecznie dziękuję za  wszystkie dekady opieki, które otrzymywała od Was wszystkich moja siostra.

Dziękujemy za piękne wiązanki kwiatów przekazane do Domu Pogrzebowego a także za przybycie do Kościoła, modlitwę i uczestniczenie w pogrzebie.

Wszystkiego dobrego całej załodze DPS na dziś i na przyszłe lata, jesteście WSPANIALI.

Nigdy tego nie ZAPOMNIMY, nie ZAPOMNIMY wartości jakie posiadacie przy tego typu pracy.

Piszemy te słowa właśnie 29 października, 2020 ,, DZIEŃ URODZIN  ANI ” niestety odeszła kilka dni przed ukończeniem 59 lat.

Z wyrazami głębokiego szacunku dziękuje;

Stella Wojtkowska z rodziną

Ps. Proszę udostępnić, tak, aby wszystkie osoby mogły zobaczyć, lub przeczytać nasz przekaz.

Projekt „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach realizuje projekt „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o projekcie:

Województwo Podlaskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizuje projekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cel projektu:

Celem nadrzędnym projektu jest zminimalizowanie zagrożenia utraty zdrowia i życia mieszkańców województwa podlaskiego objętych całodobową opieką w ramach systemu pomocy społecznej, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.

Celem udzielenia Grantów jest:

  • poprawa jakości świadczonych usług w podmiotach świadczących całodobową opiekę
    w systemie opieki społecznej istotnej z punktu widzenia stanu epidemiologicznego w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS CoV-2;
  • zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w tych podmiotach poprzez wzrost dostępności niezbędnych środków ochrony osobistej, urządzeń i środków do dezynfekcji, zakupu testów na obecność COVID-19;
  • zapewnienie obsługi osób przebywających w placówkach całodobowej opieki poprzez sfinansowanie dodatkowego zatrudnienia w tych podmiotach/dodatkowego wynagrodzenia dla kadry już zatrudnionej/umożliwienie skorzystania z pomocy psychologicznej i terapeutycznej przez kadrę świadczącą usługi;
  • ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez przygotowanie miejsc odbywania kwarantanny lub miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób realizujących usługi, które – chcąc chronić własne rodziny – nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów i rodzin.
  • Wartość projektu ogółemwynosi 4 500 000,00 PLN
  • Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 3 825 000,00 PLN
  • Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 450 000,00 PLN
  • Dofinansowanie ze środków budżetu województwa wynosi 225 000,00 PLN

 

 

 

Impreza integracyjna- „Pożegnanie lata”


23 września 2020 roku w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach odbyło się uroczyste pożegnanie lata. Jedną z atrakcji był występ Koła Zainteresowań Artystycznych „Kreatywni”. Członkowie zespołu przedstawili własną wersję bajki pt. „Brzydkie kaczątko” wprowadzając widownię w świat dzieciństwa. Po udanym występie Artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami, a z rąk Pana Dyrektora otrzymali słodycze. Kolejnym punktem imprezy była zabawa taneczna połączona z karaoke. Nasi Mieszkańcy bawili się w rytm muzyki dance i disco polo. Śpiewali znane przeboje na tle odtwarzanego utworu, ukazując swoje umiejętności wokalne. Dużym powodzeniem cieszyła się degustacja waty cukrowej o różnym smaku i kolorze.
Impreza okazji pożegnania lata oprócz dostarczonych wrażeń artystycznych umożliwiła Mieszkańcom integrację oraz pogłębienie więzi interpersonalnych.

Plener Malarski-Garbary 2020

Mieszkańcy Naszego Domu wzięli udział w XIV Plenerze Malarskim zorganizowanym przez Dom Pomocy Społecznej „ Spokojna Przyszłość ” w Garbarach. W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego impreza została przeprowadzona zdalnie. Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach reprezentowały Panie : Joanna Milczarek i Anna Lumer oraz Pan Michał Prusinowski. Mieszkańcy podczas tworzenia wykazywali się dużą kreatywnością i wrażliwością artystyczną, kształtując i rozwijając zainteresowania manualne. W swoich pracach wykorzystywali farby akrylowe, tempery i flamastry. Inspiracje czerpali z wakacyjnych wspomnień i letnich wycieczek. Każdy z Artystów odbył sentymentalną podróż, ukazując w swoich obrazach wszelkie odcienie mijającego lata.
Serdecznie dziękujemy Organizatorom za zaproszenie i przyznanie nagród Uczestnikom Pleneru Malarskiego.

„Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, poprzez zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w DPS. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia i zdrowia personelu zapewniającego usługi bytowe, opiekuńcze, personelu gospodarczego i obsługi, pracującego w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach

W ramach projektu Grantobiorca zaplanował:

Zadanie   1-  Dodatki do wynagrodzeń dla 59 pracowników DPS.

Zadanie  3- Utworzenie 2 tymczasowych miejsc na kwarantannę dla mieszkańców i pracowników DPS Kozarze. Miejsca na kwarantannę zostaną zlokalizowane
w oddzielnym budynku rehabilitacyjnym (należącym do DPS Kozarze) co zapewni odizolowanie mieszkańców powracających ze szpitali oraz nowo przyjmowanych do DPS Kozarze. Utworzone tymczasowe miejsca na kwarantannę mogą służyć również pracownikom jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Dofinansowanie projektu ze środków UE:       253 345,68  PLN

Dofinansowanie z budżetu państwa                       47 254,32  PLN

Całkowita wartość projektu                                        300 600,00  PLN

 

„Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” ( pobierz pdf)