Zajazd Wysokomazowiecki

W Naszym Domu dbamy o aktywne życie kulturowe Mieszkańców. Często urządzane są różnego rodzaju wyjazdy w celu aktywizowania społecznego Pensjonariuszy. Dnia 17.07.2022 r. zorganizowane zostało wyjście do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu w związku z odbywającym się tam „Zajazdem Wysokomazowieckim”. Wydarzenie to jest świetna lekcja historii dla osób w każdym wieku przybliżającą uczestnikom losy naszego regionu sprzed ponad dwóch stuleci. Podopieczni mieli okazję zobaczyć postacie historyczne na żywo, pokazy strzeleckie i szermiercze, obozowiska wojskowe, armatnie salwy, kaskaderskie popisy na koniach, a także pokaz tańców oraz mody z epoki. Na zakończenie udziału w imprezie Mieszkańcy skosztowali regionalnych potraw.