Dostawa samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ tryb podstawowy samochód

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania