Dostawa samochodu do Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach

ogłoszenie o zamówieniu

SWZ tryb podstawowy samochód

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Odpowiedź na pytanie z dnia 28.07.2022 r.

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania