Dostawa samochodu do Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach

Ogłoszenie o zamówieniu 19.10.2023

SWZ tryb podstawowy samochód

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania z dnia 25.10.2023

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja_z_otwarcia_ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania