Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

PFRON uruchomił realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku
W ramach programu Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach otrzymał dofinansowanie:
1 Wsparcie w zakresie organizacji aktywności fizycznej w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji pocovidowej.
2 Wsparcie w zakupie do placówki wyposażenia po wystąpieniu choroby zakaźnej.
3 Wsparcie w zakresie zakupu środków ochrony osobistej.
4 Zakup sprzętu w celu poprawy jakości życia u osób z powikłaniami układu oddechowego po przebytej chorobie Covid-19.
ŁĄCZNA KWOTA WSPARCIA:  100 000,00 zł