Wsparcie ze środków funduszu przeciwdziałania covid-19 przeznaczonych dla domów pomocy społecznej.

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach otrzymał wsparcie ze środków:
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 PRZEZNACZONYCH DLA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
W ramach wsparcia zakupiono:
1. Sprzęt i akcesoria do dezynfekcji.
2. Środki ochrony osobistej, płyny i żele do dezynfekcji.

ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW: 72 715,00 zł.