Nowy samochód dla Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach

Flota Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach powiększyła się o nowy 9-osobowy samochód Ford Transit Custom o wartości 206 640,00 zł. Auto jest przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i będzie służyło mieszkańcom do różnego rodzaju wyjazdów.
Powiat Wysokomazowiecki na zakup pojazdu przeznaczył 86 640,00 zł. Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano dofinansowanie w wysokości 120 000,00 zł w ramach „Programu wyrównywania różnicy miedzy regionami III” w obszarze D.