Zakup nowego samochodu dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach

Flota Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach powiększyła się o nowy samochód marki Ford Transit Custom Kombi 320 L2H1 o wartości 253 072,50 zł. Auto jest przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych (winda) i będzie służyło mieszkańcom do różnego rodzaju wyjazdów.
Powiat Wysokomazowiecki na zakup pojazdu przeznaczył 118 072,50 zł. Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano dofinansowanie
w wysokości 135 000,00 zł w ramach „Programu wyrównywania różnicy miedzy regionami III” w obszarze D.

 

Zakup czterokołowców elektrycznych

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach przy wsparciu finansowym Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu zakupił dwa elektryczne czterokołowce. Będą one wykorzystane do przewozu Mieszkańców na wycieczki krajoznawcze jak również „wypady” do Ciechanowca.

 

Nowy samochód dla Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach

Flota Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach powiększyła się o nowy 9-osobowy samochód Ford Transit Custom o wartości 206 640,00 zł. Auto jest przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i będzie służyło mieszkańcom do różnego rodzaju wyjazdów.
Powiat Wysokomazowiecki na zakup pojazdu przeznaczył 86 640,00 zł. Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano dofinansowanie w wysokości 120 000,00 zł w ramach „Programu wyrównywania różnicy miedzy regionami III” w obszarze D.