Dostawa produktów spożywczych do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach

Ogłoszenie nr 756057

Specyfikacja DPS

Załącznik nr 1 Formularz cenowy

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 4 Umowa wzór

Załącznik nr 5 Uszczegółowiony zakres zamówienia

Załącznik nr 6 Grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 Klauzula informacyjna dla kontrahenta

Ogłoszenie z otwarcia ofert z dnia 14.12.2020 r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.12.2020 r.