Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach

Termin składania ofert 12.09.2022 r. godz. 11.00

Termin otwarcia ofert 12.09.2022 r. godz. 11.15

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ tryb podstawowy art spożywcze

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy

załącznik nr 4 Umowa wzór

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofert