„Zwierzęta naszych lasów”

Mieszkańcy Naszego Domu uczestniczyli XVIII Regionalnym Konkursie Plastyczno-Ekologicznym 2023 pod tytułem „Zwierzęta naszych lasów” zorganizowanym przez Nadleśnictwo w Rudce i Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie. Celem przedsięwzięcia było rozpowszechnienie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych wiedzy o lesie i rozbudzenie zainteresowania znaczeniem lasu w życiu człowieka, pogłębienie wiedzy przyrodniczej z uwzględnieniem zwierząt żyjących w lasach naszego regionu. Praca Podopiecznego Łukasza Kaczyńskiego zdobyła wyróżnienie. Wykonana została techniką mieszaną z wykorzystaniem materiałów do recyklingu. Dnia 23.04.2023 r. podczas Jarmarku Św. Wojciecha z rąk organizatorów odebrał nagrodę.