XVII Międzynarodowe Animacje teatralne w Suwałkach

26 października w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach odbyły się XVII Międzynarodowe Animacje Teatralne. Głównym celem spotkania była prezentacja dokonań artystycznych osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych. Na scenie przedstawione były różnorodne formy teatralne. Zgromadzona widownia miała okazję obejrzeć występy słowno – muzyczne, skecze, krótkie scenki rodzajowe oraz pantomimę. Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach reprezentowało Koło Zainteresowań Artystycznych „Kreatywni”. Praca nad widowiskiem pt. „Talenty” pozwoliła członkom zespołu rozwinąć swoje pasje, zdolności oraz wrażliwość artystyczną. Pan Łukasz Kaczyński reprezentujący nasz Dom otrzymał główną nagrodę w kategorii – Osobowość XVII Animacji Teatralnych. Nagrodzone przez jury umiejętności i profesjonalizm Pana Łukasza wpłynęło mobilizująco na postawę twórczą całego zespołu.