Wyprawa do lasu

Mieszkańcy Naszego Domu dnia 30.10.2023 r. wyruszyli na spacer do pobliskiego lasu. Celem wyprawy było oddanie czci ofiarom wymordowanym przez okupanta w 1944 r. Podopieczni uprzątnęli mogiłę położoną w głębi lasu, a także zapalili symboliczne znicze. W zadumie i skupieniu pomodlili się i wysłuchali opowieści o tragicznym losie ofiar. W drodze powrotnej uczestnicy trenowali swoją spostrzegawczość podczas wypatrywania grzybów jadalnych.