XVI Regionalny Konkurs Plastyczno-Ekologiczny

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach wziął udział w XVI Regionalnym Konkursie Plastyczno-Ekologicznym 2020 pt. „Chroniąc rośliny, chronisz życie”. Organizatorem tego przedsięwzięcia było Nadleśnictwo w Rudce i Gminny Ośrodek  Kultury w Czyżewie. Celem konkursu zaś zwrócenie uwagi na ochronę roślin i środowiska, pogłębienie wiedzy przyrodniczej, rozwijanie zdolności manualnych oraz nawiązywanie współpracy kulturalnej pomiędzy placówkami. Prace konkursowe wykonywane były z surowców przeznaczonych do recyklingu w połączeniu z tradycyjnymi materiałami plastycznymi.

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach reprezentowała Pani Joanna Milczarek zajmując II miejsce w kategorii osób dorosłych. Nagrodzony obraz powstał na zajęciach terapeutycznych z zakresu rękodzieła. Charakteryzował się dużą starannością i precyzją wykonania. Pani Joanna wykorzystała zdobyte wcześniej umiejętności twórcze, wykazując się dużą wrażliwością, kreatywnością i smakiem artystycznym.

Dziękujemy Organizatorom za możliwość uczestnictwa w XVI Konkursie Plastyczno-Ekologicznym i czekamy na kolejne wyzwania.