Wycieczka do Białowieży

20 lipca 2021 roku Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach wybrali się do Białowieży. Mieli okazję zwiedzić Rezerwat Pokazowy Żubrów, gdzie w dużych zagrodach i warunkach zbliżonych do naturalnych nie brakuje naturalnej roślinności, można podziwiać: żubry, żubronie (krzyżówka żubra z bydłem domowym), koniki polskie typu tarpan, jelenie, łosie, sarny, dziki, wilki, rysia bez jednej łapy. Mieszkańcy z ciekawością przyglądali się ze specjalnych wzniesień i wiaty zwierzętom, czytali tabliczki z informacjami o danym gatunku i miejscu jego występowania.  Następnym punktem wycieczki był przejazd „Białowieskim Expressem”, gdzie w międzyczasie można było dowiedzieć się dużo ciekawych rzeczy na temat Białowieży i Puszczy Białowieskiej. W trakcje przejażdżki kierowca dużo opowiadał o zabytkach, architekturze, zwierzętach i roślinności. Nasi Mieszkańcy byli zachwyceni przejażdżką jak i historiami przewodnika.