Projekt Partnerski-Gruzja 2022 rok

 

„Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach
programu RITA-Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji”.

Projekt Partnerski-Gruzja 2022 rok

Stowarzyszenie „Dar Serca” działające na rzecz osób niepełnosprawnych przystąpiło do realizacji pierwszego międzynarodowego projektu pt.: „Zapobieganie, Przeciwdziałanie, Zwalczanie-osoby niepełnosprawne w obliczu pandemii COVID-19″. Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA-Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Dofinansowanie w wysokości 60 000,00zł. umożliwiło pomoc osobom potrzebującym poza granicami państwa ,a tym samym przyczyniło się do rozszerzenia działalności Stowarzyszenia. Celem projektu był transfer wiedzy z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym w dobie pandemii z jednoczesnym przekazaniem teoretycznych i praktycznych informacji pracownikom i mieszkańcom Schronisk „Barbare” dla osób starszych i niepełnosprawnych w Tibilisii w Gruzji. W trakcie realizacji projektu prowadzone były szkolenia, które ułatwiły wypracowanie właściwych metod i narzędzi do realizowania i interpretowania problemów osób z różnymi ograniczeniami. Podczas szkoleń teoretycznych partnerzy zapoznali się z pandemicznymi realiami pracy w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach. Szkolenia praktyczne zaś poruszały zagadnienia z zakresu komunikacji, aktywności fizycznej, arteterapii i ergoterapii. W trakcie zajęć zwrócona była przede wszystkim uwaga na rolę i znaczenie aktywizacji osób niepełnosprawnych. Ważnym punktem projektu było spotkanie z przedstawicielami gruzińskich władz i przekazanie specjalistycznego sprzętu medycznego, zestawów sportowych, kreatywnych, ogrodniczych i sprzętu elektronicznego o wartości ponad 17 000,00 zł. z jednoczesnym przeszkoleniem pracowników z ich obsługi. Sprzęt tj. koncentrator tlenu, inhalatory, pulsoksymetry umożliwią przeciwdziałanie i walkę z pandemią natomiast materiały i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkoleń praktycznych przełoży się na podniesienie kompetencji pracowników a tym samym może wpłynąć na poszerzenie oferty terapeutycznej ośrodków prowadzonych przez Fundację „Barbarę”. Kampania informacyjna w mediach społecznościowych oraz dotarcie do szerszego odbiorcy ma za zadanie zwrócenie uwagi na problem postrzegania osób z różnymi niepełnosprawnościami. Chcemy, by dzięki podejmowanym działaniom takie osoby stały się akceptowaną, widoczną oraz szanowaną częścią społeczeństwa , a wdrażane przez wolontariuszy z Polski kroki były okazją do rozwoju osobistego i nawiązania nowych znajomości. Systematyczny kontakt z Fundacją Dobroczynną „Barbarę” działającą na rzecz osób potrzebujących pomocy pozwolił wypracować wspólnie założone cele i ustalić kierunek współpracy w oparciu o problemy społeczne i socjalne z jakimi mierzą się osoby potrzebujące w Gruzji. Liczymy na to, że realizacja projektu przyniesie korzyści dla obydwu stron. Zakładamy nawiązanie współpracy z Fundacją Dobroczynną „Barbare” oraz cykliczne działania i wymianę doświadczeń.