PODZIĘKOWANIE

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach składa serdeczne podziękowanie Pani Izabeli Metelskiej Przewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych za przekazane środki ochrony osobistej tj. rękawiczki, maseczki oraz płyny do dezynfekcji. Dzięki pomocy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, którą Pani reprezentuje zwiększy się bezpieczeństwo zarówno Mieszkańców jak
i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

Dyrektor
Marek Karolewski