Pierwsze czerwcowe miodobranie z pasieki Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.