Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach na Plenerze Malarskim w Garbarach

22 sierpnia 2019 roku na terenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach odbył się XII Plener Malarski. Organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie „Aktywnie Przeciw Depresji”. Adresatem zaś osoby niepełnosprawne uzdolnione artystycznie. Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach reprezentowała Pani Zofia Jankowska oraz Panowie: Michał Prusinowski i Tomasz Arciszewski. Mieszkańcy podczas tworzenia wykazywali się dużą kreatywnością, umiejętnościami manualnymi oraz wrażliwością plastyczną. Swoje prace malowali na podobraziach
i deseczkach wykorzystując farby akrylowe. Inspiracje artystyczne czerpali z otaczającej przyrody i piękna krajobrazu. Przyjazna atmosfera sprzyjała budowaniu współpracy oraz wymianie doświadczeń między Twórcami. Na zakończenie Pleneru Malarskiego odbyła się prezentacja prac plastycznych oraz wręczenie dyplomów i nagród. Serdecznie dziękujemy Organizatorom za zaproszenie i wspólnie spędzony czas na XII Plenerze Malarskim.