„Język Światła”

Dnia 23.06.2023 r. odwiedziła nasz Dom Agencja Artystyczna Galana i zaprezentowała inscenizację spektaklu teatralnego pod tytułem: „Język światła”. Przedstawienie miało charakter warsztatów na których skupiono się głównie na sposobach okazywania innym naszej akceptacji, życzliwości i miłości. Celem wystąpienia było nauczenie publiczności odkrywania siebie i otwierania się na nowe doświadczenia w taki sposób aby każdy z uczestników pokochał siebie za to jakim jest. Podopieczni wykazywali zainteresowanie widowiskiem w trakcie którego mogli doświadczyć wrażeń muzycznych i osobiście na chwilę wcielić się w rolę aktorów.