Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach za 2021 rok

 

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach jest jednostką organizacyjną Powiatu Wysokomazowieckiego. Przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Obecnie w Domu Pomocy Społecznej zamieszkują 123 osoby. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca na 2021 rok został ustalony w wysokości
4244,89 zł. Odpłatność w takiej wysokości dotyczy 76 mieszkańców, w tym 1 mieszkaniec ponosi odpłatność za pobyt w pełnej wysokości, a pozostałych 47 finansowanych jest na starych zasadach, czyli z dotacji przekazywanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki
w wysokości 3912,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca. Dochody Domu Pomocy Społecznej na 2021 r. zostały zaplanowane w wysokości 4.570.000 zł. Są to głównie dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wnoszonej przez mieszkańców i ośrodki pomocy społecznej oraz dotacja z Urzędu Wojewódzkiego.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach są w przedziale wiekowym od 23 do 88 lat. Obecnie w Domu przebywa 41 kobiet i 82 mężczyzn. Mieszkańcy poza niepełnosprawnością intelektualną, posiadają wiele chorób współistniejących. Z ogólnej liczby mieszkańców 27 osób samodzielnie wykonuje czynności codzienne, 67 osób wymaga częściowej pomocy i 29 wymaga całkowitej pomocy przy wykonywaniu podstawowych czynności. Sześciu mieszkańców jest leżących, 14 porusza się na wózkach inwalidzkich i 7 przy pomocy balkoników. Ubezwłasnowolnionych całkowicie jest 62 mieszkańców, 61 posiada pełnię praw, w tym 12 osób ma ustanowionych kuratorów. Ustanowienie opiekunów prawnych i kuratorów pozwala na prowadzenie spraw tych mieszkańców, którzy nie są w stanie kierować swoim postępowaniem. 100 mieszkańców jest niepełnosprawnych intelektualnie, a 23 chorych psychicznie. W bieżącym roku zmarło 2 mieszkańców.

Głównym zadaniem Domu jest zapewnienie mieszkańcom godnego życia
i kompleksowej opieki, podnoszenie sprawności i samodzielności, a także stworzenie jak najlepszych warunków bytowych i domowej atmosfery. Dom świadczy mieszkańcom zakres usług  bytowych, opiekuńczych i wspomagających zgodny ze standardami określonymi
w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach mają zapewnione bardzo dobre warunki bytowe, całodobową opiekę, leczenie i rehabilitację leczniczą. Mają możliwość udziału w różnorodnych zajęciach terapeutycznych, kulturalno-oświatowych, sportowych i rekreacyjnych.

Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia, które opracowywane są oddzielnie dla każdego mieszkańca. W trakcie pobytu mieszkańca w Domu, plany co pół roku są weryfikowane w celu podsumowania dotychczasowej pracy z mieszkańcem, dokonania oceny stopnia realizacji założonych celów oraz wyznaczenia nowych. Każdy z mieszkańców ma przydzielonego pracownika pierwszego kontaktu, który utrzymuje bezpośredni kontakt
z mieszkańcem, reaguje na jego bieżące potrzeby i wspiera w trudnych sytuacjach.

Bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami sprawują pracownicy Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, w którym zatrudnionych jest 56 osób na 55 etatach. Z tej liczby zatrudnionych, 7 osób przebywa na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i rodzicielskich. Osoby te nie wliczają się do wskaźnika zatrudnienia. Z tego powodu, na dzień dzisiejszy Dom nie osiąga wymaganego wskaźnika zatrudnienia, pomimo uwzględnienia wolontariuszy i stażystów, których ilość wliczana do wskaźnika nie może przekroczyć 10 % ogólnej liczby osób zatrudnionych w ZTO. Od pewnego czasu są bardzo duże trudności z pozyskaniem chętnych do pracy na stanowiska pielęgniarek, opiekunów i pokojowych. Szczególny charakter pracy, wymagający odpowiedzialności i odporności psychofizycznej są istotnym powodem braku chętnych do pracy bezpośrednio z mieszkańcami.

Opiekę lekarską nad mieszkańcami Domu sprawuje lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej Pan Józef Malinowski, zaś opiekę pielęgniarską jedna pielęgniarka i kierownik działu, który posiada wykształcenie pielęgniarskie. Wiek i stan zdrowia mieszkańców wymagają częstych wizyt u lekarzy specjalistów. Ze świadczeń lekarzy specjalistów mieszkańcy korzystają w różnych poradniach. Dom organizuje mieszkańcom wizyty
w poradniach specjalistycznych, zapewnia transport do poradni i do szpitala. Do końca września br. mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach 550 razy uczestniczyli
w konsultacjach z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz skorzystali z pomocy lekarzy specjalistów w 14 poradniach specjalistycznych.  Z powodu panującej pandemii część wizyt w poradniach specjalistycznych została odwołana lub przełożona. W 2021 roku miało miejsce 11 hospitalizacji, w tym 2 w szpitalu psychiatrycznym.

Systematycznie prowadzona jest rehabilitacja lecznicza i społeczna. W ramach rehabilitacji leczniczej prowadzone są indywidualne programy usprawnienia dla 110 mieszkańców. Podopieczni korzystają z kinezyterapii, fizykoterapii oraz wszystkich możliwych form aktywności ruchowej, takich jak: ćwiczenia na siłowni, ćwiczenia w basenie kąpielowym zewnętrznym, tenisa stołowego, gier, spacerów i zabaw zarówno na świeżym powietrzu jak i wewnątrz budynku. Program zajęć dostosowany jest do potrzeb i możliwości mieszkańców. Dom posiada dobrze wyposażoną pracownię rehabilitacji oraz salę do ćwiczeń, co umożliwia wdrażanie nowych form aktywności i usprawnienia mieszkańców. W ramach rehabilitacji społecznej prowadzone są treningi terapeutyczne mające na celu zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się szkolenie skierowane do mieszkańców Domu na temat bezpieczeństwa, zasad oddalania się poza placówkę oraz właściwego używania numerów alarmowych. W bieżącym roku w DPS Policja interweniowała 5 razy, z powodu niebezpiecznych zachowań mieszkańców.

Na jakość życia mieszkańców istotny wpływ mają zajęcia terapeutyczne, dlatego też
w Domu prowadzone są różne formy terapii zajęciowej, dostosowane do możliwości, predyspozycji i zainteresowań mieszkańców. Udział w terapii jest dobrowolny, lecz personel Domu organizuje mieszkańcom czas wolny proponując różnorodne formy zajęć. Mieszkańcy uczestniczą w zajęciach rękodzieła, plastycznych, kulinarnych, przyrodniczych, muzyczno-teatralnych i biblioterapii z elementami dydaktyki. W ramach ergoterapii (terapia przez pracę) niektórzy mieszkańcy pomagają w pielęgnacji ogrodu kwiatowego oraz opiekują się zwierzętami, rybami i pszczołami. Mieszkańcom organizowane są również zajęcia
o charakterze sportowo – rekreacyjnym i różne formy działalności kulturalno – oświatowej.
W bieżącym roku w ramach terapii zajęciowej mieszkańcy uczestniczyli w różnorodnych konkursach plastycznych oraz wydarzeniach artystycznych. Mieszkańcy m.in. brali udział
w Ogólnopolskim konkursie na wielkanocną pisankę organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jeleniej Górze (I miejsce zajęła nasza mieszkanka Pani Marta Żebrowska), w Konkursie Plastycznym „Książka Artystyczna” organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bielsku Podlaskim oraz w XV Plenerze Malarskim
w Garbarach. Koło Zainteresowań Artystycznych „Kreatywni” (zespół liczy 11 osób) uczestniczyło w „Kalamburach” w DPS w Jałówce. Ponadto mieszkańcom zorganizowano wycieczki do: Rytra, Białowieży, Rucianej Nidy, Malborka, Sztutowa, Mielnika, Hodyszewa, Białegostoku, Wasilkowa. Mieszkańcy uczestniczyli w wycieczkach rowerowych do Rancza na Sówce,  Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu oraz na jagody i grzyby. Brali udział
w spotkaniach przy grillu oraz zajęciach i zabawach na terenie DPS. Latem mieszkańcy spędzali czas nad rzeką  korzystając z kajaków, roweru wodnego i materaców wodnych.

Oprócz działalności opiekuńczej i wspomagającej, równolegle prowadzone są działania zapewniające odpowiedni poziom warunków bytowych. Dom zapewnia mieszkańcom wszystkie usługi bytowe na wysokim poziomie: bardzo dobre warunki mieszkaniowe, odpowiednio kaloryczne i urozmaicone wyżywienie, wymagany asortyment odzieży, czystość i porządek w obiekcie, a ponadto estetyczne i ładnie zagospodarowane otoczenie Domu. Placówka dysponuje wyremontowaną w tym roku, bardzo dobrze wyposażoną kuchnią i pralnią, co ma wpływ na wysoki poziom świadczonych usług w tym zakresie. Zgodnie z wymogami, mieszkańcom przygotowywane są dwa zestawy posiłków do wyboru, a średnia dzienna stawka żywieniowa wynosi 10,73 zł.

Bieżąca eksploatacja budynku wymusza konieczność przeprowadzania dalszych remontów i modernizacji. W roku bieżącym jak zwykle kontynuowano prace remontowe wewnątrz budynku. Odnowiono 15 pokoi mieszkalnych oraz zmodernizowano kolejne trzy łazienki. Przeprowadzono kompleksowy remont kuchni, zmywalni naczyń, magazynu dobowego oraz jadalni. Wymieniono glazurę na powierzchni 422 m2 i terakotę w ilości 290 m2. Wymieniono instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania. Zamontowano nowe krany, syfony, kratki ściekowe oraz wymieniono zużyte zlewy kuchenne. Wymieniono drzwi wewnętrzne na aluminiowe, Zakupiono stację zmiękczającą wodę do zmywarki, patelni i pieca konwekcyjno-parowego. Doposażono kuchnię w dodatkowy nowy piec konwekcyjno-parowy (wartość 29.837,86 zł), zmywarko-wyparzarkę kapturową (wartość 9.694,24 zł), kuchnię gazową 6 palnikową
z piekarnikiem (wartość 8.600 zł), elektryczny napełniacz do kiełbas, krajalnicę do wędlin, kotleciarkę elektryczną, szafy chłodnicze, witrynę chłodniczą oraz lodówkę na próbki żywności. W gabinecie lekarskim i zabiegowym wymieniono płytki ceramiczne oraz instalację wodno-kanalizacyjną. Zakupiono szafy do przechowywania dokumentacji medycznej oraz leków. Wyposażono gabinet medycznej pomocy doraźnej w lapy solux oraz bioptron.
W wejściu głównym zamontowano automat do otwierania i zamykania drzwi.

Zakupiono 65 szt. dwuczęściowych szafek BHP dla pracowników. Dokonano wymiany mebli w pokojach mieszkańców za kwotę 12.000 zł. W celu zabezpieczenia niezbędnych pakietów odzieży dla mieszkańców zakupiono 120 zamykanych szafek metalowych. Pomalowano około 600 m2 dachu na budynku Domu. Wymieniono 4 bramy przeciwpożarowe i 5 bramek wejściowych. W związku z pandemią i potrzebą ograniczenia ruchu na terenie Domu Pomocy Społecznej zakupiono szlaban wjazdowy oraz stróżówkę. W dwóch domkach wypoczynkowych wymieniono okna (wartość 10.074,93 zł). W związku z podejmowanymi działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zakupiono bezobsługową kabinę dezynfekującą do całego ciała z możliwością pomiaru temperatury (wartość 31.980 zł).

Dom pokrywa opłatę ryczałtową za leki i ponosi częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, a mieszkańcom nieposiadającym środków finansowych finansuje zakup leków.
W bieżącym roku na ten cel wydatkowano kwotę 43.000 zł. Dom zobowiązany jest zapewnić mieszkańcom nie posiadającym środków finansowych odzież oraz rzeczy codziennego użytku. W bieżącym roku zakupiono odzież i obuwie za kwotę około 4.000  zł oraz kołdry, poduszki i bieliznę pościelową za około 4.500 zł. Istotnym elementem funkcjonowania Domu jest utrzymanie czystości i porządku oraz systematyczna dezynfekcja wszelkich pomieszczeń
i urządzeń. Dobra organizacja pracy i zakup atestowanych środków czystości pozwalają na utrzymanie czystości i porządku w całym obiekcie.

Największe wydatki w działalności Domu poza wynagrodzeniami pracowników to zakup żywności – 470 tys. zł, energii elektrycznej – 220 tys. zł, zakup materiałów do remontów i napraw, wyposażenia, środków czystości, paliwa – 502 tys. zł,  usługi remontowe – około 70 tys. zł. Usługi pocztowe i kurierskie, koszty imprez i uroczystości dla mieszkańców Domu, konserwacja i przeglądy techniczne budynku, konserwacja sygnału ppoż., aktualizacja programów komputerowych i usługi informatyczne, wywóz nieczystości i utylizacja odpadów, usługi bankowe, usługi kominiarskie, usługi pogrzebowe mieszkańca nieposiadającego rodziny – około 130 tys. zł.

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach otrzymał 100.000 zł. ze środków PFRON
w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, z przeznaczeniem na dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2. Z otrzymanych środków zakupiono sprzęt do poprawy jakości życia osób z powikłaniami układu oddechowego po przebytej chorobie COVID-19. Zakupiono koncentrator tlenu i spirometr, a ponadto: rowery, pościel i ubrania dla mieszkańców po przebytej chorobie, środki ochrony osobistej z przeznaczeniem dla mieszkańców i pracowników pracujących bezpośrednio z mieszkańcami.

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach pozyskał 72.715 zł. ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2. Ze środków tych zakupiono ozonator, maty dezynfekujące, środki ochrony osobistej, płyny i żele do dezynfekcji.

W bieżącym roku Dom Pomocy Społecznej pozyskał środki z projektu grantowego pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 15.492 zł., z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pielęgniarek, które ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca.

W dalszym ciągu funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach
w niektórych obszarach jest nieco zmienione, z uwagi na wprowadzone działania związane
z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Podtrzymane są ograniczenia w zakresie kontaktów mieszkańców z osobami z zewnątrz. Są ograniczenia w zakresie odwiedzin mieszkańców oraz wyjazdów na przepustki. Podopieczni mają zapewniony dostęp do telefonu i Internetu w celu utrzymywania kontaktu z rodzinami. W dalszym ciągu prowadzone są wzmożone działania w zakresie dezynfekcji przedmiotów i pomieszczeń. Wizyty u lekarzy specjalistów organizowane są z zachowaniem wszelkiej ostrożności w pełnym reżimie sanitarnym. Każdy przypadek osoby powracającej do DPS
z przepustki lub z pobytu w szpitalu konsultowany jest ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Obecnie zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest 117 mieszkańców.

Wszystkim pracownikom przed rozpoczęciem pracy wykonuje się pomiar temperatury oraz dezynfekcję całego ciała w kabinie dezynfekującej. Istnieje obowiązek dezynfekcji dłoni i noszenia rękawiczek przez pracowników pracujących bezpośrednio z mieszkańcami. 51 pracowników poddało się szczepieniu przeciwko COVID-19.

W Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach zachowuje się wszelkie środki ostrożności i na bieżąco weryfikowane są działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa aby jak najdłużej ochronić mieszkańców i pracowników Domu przed zakażeniem.

Wszelkie działania związane z funkcjonowaniem Domu skupiają się na podnoszeniu jakości życia mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o zdrowie
i bezpieczeństwo podopiecznych. Prowadzenie Domu w dzisiejszych czasach wymaga zapewnienia odpowiednich standardów wszystkich usług świadczonych mieszkańcom,
a  wymagania i oczekiwania w tym zakresie stale rosną. Działalność Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach koncentruje się na zapewnieniu mieszkańcom jak najlepszej opieki, bardzo dobrych warunków bytowych, rehabilitacji, terapii oraz organizowaniu podopiecznym różnorodnych form spędzania wolnego czasu.