Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ tryb podstawowy art spożywcze

Załącznik nr 1 Formularz cenowy- opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia art. 125 ust. 1 PZP

Załącznik nr 4 Umowa wzór

Adres skryki ePUAP

Pobierz wszystkie załączniki w pliku .zip

 

Wyjaśnienia do SWZ z dnia 08.06.2021 r

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia – 11.06.2021r.

Informacja z otwarcia ofert – 11.06.2021r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 15.06.2021r.