Ogłoszenie

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach przeznacza do sprzedaży przyczepkę lekką samochodową.

Typ: Wiola W-600
Rok produkcji: 2012
Dopuszczalna ładowność: 400 kg
Masa własna: 190 kg
Kategoria pojazdu: 1
Liczba osi: 1
Dowód rejestracyjny ważny bezterminowo.

Ofertę na zakup proszę składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach do dnia 8 listopada 2019 r. do godz. 12.00.
Przyczepkę można oglądać w dni powszednie w godz. 7.00-15.00.
Telefon do kontaktu: (86) 2779 004
ogłoszenie