AKCJA SPRZĄTANIA LASU WE WSI KOZARZE

W zorganizowanej przez Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach akcji sprzątania lasu uczestniczyło 50 osób. Udział wzięli między innymi: pan Eugeniusz Święcki Burmistrz Ciechanowca, pan Witold Lipski Leśniczy Leśnictwa Ciechanowiec, kierownik, pracownicy i podopieczni Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Kocach Schabach, sołtys wsi Kozarze, członkowie Zarządu Osiedla numer 2 w Ciechanowcu, dyrektor, pracownicy i mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach. Sprzątano las w obrębie wsi Kozarze w kierunku granicy województwa. Składamy gorące podziękowania wszystkim uczestnikom akcji sprzątania lasu.