Zajęcia kulinarne

Zajęcia kulinarne to jedna z ulubionych form terapii wśród Mieszkańców Naszego Domu. Pod nadzorem instruktorów Podopieczni maja okazję sprawdzić się w roli szefów kuchni i nauczyć się wielu cennych i wartościowych umiejętności. Uczestnicy nabywają zdolności i nawyki takie jak: przygotowywanie posiłków, dobór odpowiednich artykułów spożywczych, racjonalne gospodarowanie pieniędzmi, a także sprzątanie po sobie i zmywanie naczyń. Poprzez regularne uczestnictwo w zajęciach Pensjonariusze doskonalą podstawy higieny, zapoznają się z zasadami bezpiecznej obsługi sprzętów AGD, uczą się standardów zdrowego żywienia i wpływu rodzaju diety na samopoczucie oraz zdrowie. Najważniejszym celem zajęć jest usamodzielnianie dzięki, któremu uczestnicy podnoszą jakość funkcjonowania w życiu codziennym.