XIII Zajazd Wysokomazowiecki

Dnia 23.07.2023 r. zorganizowane zostało wyjście do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu w związku z odbywającym się tam „XIII Zajazdem Wysokomazowieckim”. Wydarzenie to jest świetną lekcją historii dla osób w każdym wieku, przybliżającą uczestnikom losy naszego regionu sprzed ponad dwóch stuleci. Podopieczni mieli okazję zobaczyć pokazy strzeleckie i szermiercze, obozowiska wojskowe, armatnie salwy, kaskaderskie popisy na koniach, a także pokaz tańców oraz mody z epoki. Na zakończenie Mieszkańcy skosztowali regionalnych potraw.