Widowisko Świąteczne w Domu Pomocy Społecznej

Koło Zainteresowań Artystycznych „Kreatywni” kolejny raz stworzyło niezapomniany nastrój przedstawiając spektakl pt. „Anioły są wśród nas”. W opowieści o aniołach wplatane były teksty wierszy, kolędy oraz anegdoty o wysłannikach z nieba. Nasi Artyści w swoim przekazie zwracają uwagę, że dobre dusze są wśród nas, trzeba je tylko dostrzec. Motto „człowiek człowiekowi aniołem” przyświecające podczas całego występu przypomniało nie tylko o duchowym ale również czysto ludzkim wymiarze świąt.