„Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, poprzez zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w DPS. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia i zdrowia personelu zapewniającego usługi bytowe, opiekuńcze, personelu gospodarczego i obsługi, pracującego w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach

W ramach projektu Grantobiorca zaplanował:

Zadanie   1-  Dodatki do wynagrodzeń dla 59 pracowników DPS.

Zadanie  3- Utworzenie 2 tymczasowych miejsc na kwarantannę dla mieszkańców i pracowników DPS Kozarze. Miejsca na kwarantannę zostaną zlokalizowane
w oddzielnym budynku rehabilitacyjnym (należącym do DPS Kozarze) co zapewni odizolowanie mieszkańców powracających ze szpitali oraz nowo przyjmowanych do DPS Kozarze. Utworzone tymczasowe miejsca na kwarantannę mogą służyć również pracownikom jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Dofinansowanie projektu ze środków UE:       253 345,68  PLN

Dofinansowanie z budżetu państwa                       47 254,32  PLN

Całkowita wartość projektu                                        300 600,00  PLN

 

„Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” ( pobierz pdf)